Er zijn diverse vrijwilligers actief in het wijkcentrum, maar we zijn altijd op zoek naar nieuwe mensen die het leuk vinden om als vrijwilliger aan de slag te gaan in ons wijkcentrum.

De (bar)vrijwilliger heeft een verantwoordelijke taak binnen het wijkcentrum.
Als u zich voor iets anders wilt inzetten neem dan contact op via de e-mail of via het contactformulier.

Hij/zij voert de taken uit conform het gestelde in het vrijwilligers reglement en de geldende huisregels.

Hij/zij is primair verantwoordelijk voor de barexploitatie tijdens zijn of haar bardienst en heeft daarmee de zorg over de aanwezige gasten in de breedste zin van het woord.

De (bar)vrijwilliger is verantwoordelijk voor de financiële afwikkeling van de bardienst en dient daartoe de financiële dagstaat correct in te vullen en deze in voorkomend geval ter goedkeuring te laten tekenen door de verantwoordelijke van de inhuurder(s) c.q. gebruikers(s).

Hij/zij is verantwoordelijk voor een juiste afsluiting van de bardienst. Dit houdt in dat de bar en het bijbehorende glaswerk schoon zijn, alle ramen en deuren gesloten zijn, alle lichten gedoofd zijn en het alarm geactiveerd wordt.

De houding van de vrijwilliger is bepalend voor het gezicht van het wijkcentrum en daarmee bepalend voor de door de gasten ervaren klantvriendelijkheid.

Interesse? U kunt zich aanmelden via een e-mail aan beheerwijkcentrumschadewijk@gmail.com of via het contactformulier.